1. listopada, 2011WYDARZENIA
article-image

Listopad jest miesiącem niezwykłym. Jest to czas, w którym częściej wspominamy naszych bliskich zmarłych i jednocześnie zastanawiamy się nad celem naszego życia, doświadczając jego przemijalności i uświadamiając sobie konieczność śmierci.

Jest to jednak przede wszystkim czas, w którym w sposób szczególny wyrażamy naszą wiarę w to, że śmierć nie jest końcem naszego życia, lecz bramą prowadzącą do Nieba, gdzie wraz z tymi, którzy wcześniej niż my weszli do Niebieskiej Ojczyzny, pragniemy wychwalać Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Dzień nadziei i radości

Ten niezwykły czas rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych – dniem jakże pełnym nadziei i chrześcijańskiej radości. W tym dniu czcimy bowiem wszystkich, którzy są już w Niebie, którzy oglądają Boże oblicze. Są to nie tylko te osoby, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół świętymi czy błogosławionymi, lecz również rzesze osób, które żyjąc pobożnie, zasłużyły sobie na szczęście wieczne.
Szczątki chrześcijan w Panteonie

Uroczystość Wszystkich Świętych ma w liturgii rzymskiej długą tradycję. Jej początek wiąże się z poświęceniem wybudowanego w 27 roku przed Chrystusem pogańskiego Panteonu w Rzymie, zachowanego do dziś, jako kościoła ku czci dziewicy Maryi i wszystkich Męczenników. Do tego kościoła przywieziono 28 wozów doczesnych szczątków chrześcijan, którzy byli pochowani w katakumbach. Panteon poświęcił papież Bonifacy IV dnia 13 maja 609 roku. Zgodnie z ówczesną tradycją wspominano wówczas samych męczenników. Bardzo szybko zaczęto jednak czcią otaczać również „wszystkich doskonałych Sprawiedliwych, którzy posnęli na całym kręgu ziemi”.
Wszyscy Święci „przechodzą” z maja na listopad

Z biegiem czasu przeniesiono też datę świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych z 13 maja na 1 listopada. Według historyków miało to na celu zapewnienie odpowiedniej ilości żywności dla wielkiej ilości pielgrzymów, którzy przybywali na to święto do Rzymu. Na początku roku odczuwano bowiem dosyć mocno jej brak. Dzień 1 listopada nie został wybrany przypadkowo. W Anglii i Irlandii obchodzono Uroczystość Wszystkich Świętych właśnie wtenczas, bo był to i wciąż zresztą jest dzień wolny od pracy, dzięki czemu wierni mają możliwość nawiedzenia grobów swoich bliskich, uczestnictwa w odprawianych na cmentarzach popołudniowych procesjach żałobnych ze stacjami oraz sprawowanych tam Mszach Święte.
Wspominamy tych, którzy umarli

Po Uroczystości Wszystkich Świętych tj. 2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym szczególnym dniu modlimy się za wszystkich, którzy umarli i prosimy Pana Jezusa, aby mogli uczestniczyć w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Dzień Zaduszny, tak nazywamy w naszej polskiej tradycji Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, został wprowadzony w roku 998, kiedy to opat Odilon z Cluny postanowił, aby we wszystkich podległych mu klasztorach obchodzono dnia 2 listopada wspomnienie wiernych zmarłych. Wspomnienie to, dzięki klasztorom kluniackim, rozpowszechniło się bardzo szybko na północ od Alp. Do Rzymu dotarło ono jednak w XIII wieku. W tym dniu każdy kapłan, zgodnie z wielowiekową tradycją, ma przywilej odprawienia trzech Mszy Świętych.
W Bazylice św. Piotra inaczej

Swego rodzaju ciekawostką jest sposób świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. Przez cały dzień jest ona oświetlona, a na wszystkich ołtarzach zapalone są świece. Na głównym ołtarzu zaś wystawione są relikwiarze – małe, duże, leżące i stojące. Wszystko to razem sprawia, że nawiedzenie Bazyliki w tym dniu staje się niezapomnianym przeżyciem. Może pożytecznym by było przenieść ten zwyczaj również i do naszych parafii…
Po odpusty do kościołów i na cmentarze

Warto abyście wiedzieli, że w Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również w Dniu Zadusznym można uzyskać w kościołach i kaplicach publicznych odpust zupełny. Uzyskamy go spełniając następujące warunki:

• pobożnie nawiedzając kościół lub kaplicę,

• odmawiając „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,

• odmawiając dowolna modlitwę w intencji Ojca św.,

• przystępując do Spowiedzi i Komunii św.

W dniach od 1 do 8 listopada możemy też, spełniając powyższe warunki, zyskać odpust zupełny nawiedzając cmentarz. Postarajcie się skorzystać z tego wielkiego daru i zyskać odpusty dla Was samych, jak również dla dusz osób zmarłych. Módlcie się za zmarłych uczestnicząc także w modlitwie różańcowej zwanej wymieniankami.
Czysty grób świadectwem wiary

Z Uroczystością Wszystkich Świętych związane jest coś jeszcze… porządkowanie grobów. Jako ministranci i lektorzy zadbajcie o groby księży, sióstr, braci zakonnych oraz innych osób. Zadbany grób to przede wszystkim świadectwo naszej miłości względem zmarłej osoby, ale też świadectwo naszej wiary.