11. kwietnia, 2021Ogólne, Wiadomosci, WYDARZENIA

Osoba pierwszego kontaktu

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym –poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci
i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu.  W naszej parafii jest nią pani Teresa Zembrzycka . Jej numer telefonu 669-305-390 (informacja znajduje się również w gablocie ogłoszeń).

Na polecenie Kurii Diecezjalnej zawartej w Kurendzie z dnia  7 kwietnia 2021 roku