4. maja, 2015WYDARZENIA
article-image

W czerwcu podczas tegorocznych XXII Dni Młodości zostaną rozegrane I Mistrzostwa Polski Księży i Ministrantów. Wystartują oni z kolarzami, którzy w tym roku ponownie będą się ścigać o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie. Trasa prowadzi przez nasze sołectwa, gdzie każde przygotowuje podobnie jak w zeszłym roku niespodzianki dla zawodników. Już teraz zapraszamy do kibicowania na trasie Mistrzostw.

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI KSIĘŻY I MINISTRANTÓW W KOLARSTWIE SZOSOWYM W RAMACH XXII DNI MŁODOŚCI

W DEBRZNIE – 14.06.2015r. NIEDZIELA

 

 1. Cel wyścigu.
   • Popularyzacja kolarstwa wśród duchowieństwa i liturgicznej służbie ołtarza
   • Propagowanie aktywnych form spędzenia czasu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.
 1. Organizatorzy.
   • Salezjanie
   • Urząd Miejski w Debrznie.
   • SALOS RP
   • Straż Miejska w Debrznie
 1. Termin i miejsce.
  • Wyścig ze startu wspólnego zostanie rozegrane w Debrznie w dniu 14 czerwca 2015 [niedziela] po szosach gminy Debrzno w formie rundy o długości 38 km przez takie miejscowości jak: Debrzno – Stare Gronowo – Nowe Gronowo – Bukowo – Mosiny – Myśligoszcz – Słupia – Strzeczona – Debrzno
 1. Trasa.
 • Trasa wyścigu jest płaska. Dystans po płaskim to aż 31,5 km. Suma podjazdów to ok. 4 km. Zjazdy to ok 3.5 km. Trasa szybka, z duża ilością zakrętów i terenów odsłoniętych. Ostatnie 2 km to lekki zjazd i 300 m przed finiszem ostry zakręt w prawo i meta.
 1. Uczestnicy i zgłoszenia.
  • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w ramach wyścigu o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie tego samego dnia i na tej samej trasie.
  • W MISTRZOSTWACH POLSKI KSIĘŻY mają prawo startu tylko duchowieństwo od diakonatu włącznie
  • W MISTRZOSTWACH POLSKI MINIASTRANTÓW mają prawo startu ministranci w wieku do 19 lat po okazaniu zaświadczenia z parafii, że jest w Liturgicznej Służbie Ołtarza; podział i osobna klasyfikacja na szkoły średnia i gimnazjum
  • Przyjmowanie zgłoszeń w dniu wyścigu od godz. 13:30 do 15:00 przy mecie w biurze wyścigu obok Zespołu Szkół w Debrznie na ulicy Królewskiej 8 77-310 Debrzno

Odprawa techniczna o godzinie 14:45

 • Start o godz. 15:00.
 • Możliwość zgłoszenia na e-maila: sdbpila@gmail.com Podając w nim:
IMIĘ I NAZWISKO KLUB MIEJSCOWOŚĆ DATA URODZENIA KATEGORIA
         

 

 1. Kategorie startowe.

W tym wyścigu przewidujemy dwie kategorie wiekowe

 • 1 Zawodnicy + Ministranci do 19 roku życia włącznie w kategoriach gimnazjum i szkoła średnia– do pokonania 1 okrążenie 40 km
 • 2 Amator + Księża– wszyscy od 20 roku życia – do pokonania 1 okrążenie 40 km

 

 1. Sposób przeprowadzenia wyścigu.
  • Start kat. 2 Amator godz. 15:00 – dystans 1 okrążenia.
  • Start kat. 1 godz. 15.03 – dystans 1 okrążenie
 1. Nagrody.
 • W każdej kategorii nagrody otrzymuje pierwsza 6 zawodników, gdzie 3 pierwsze miejsca to puchary i nagrody rzeczowe.
 • Za Mistrzostwo Polski wśród księży i ministrantów koszulki Mistrza Polski, medale i nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc
 • Zostaną również rozegrane lotnie premie w poszczególnych miejscowościach. Za zwycięstwo na lotnych premiach przewidziane nagrody a pierwsza 3 zdobywa punkty dla najbardziej aktywnego zawodnika 3,2,1 pkt.
 • Lotne premie odbywają się tylko dla kat. Amator.
 • Lotne premie:
 1. Stare Gronowo na 12 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1
 2. Nowe Gronowo na 16 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1
 3. Bukowo na 21 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1
 4. Mosiny na 24 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1
 5. Myśligoszcz na 28 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1
 6. Słupia na 30 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1
 7. Strzeczona na 35 km – nagroda sołtysa + pkt 3,2,1

Ostateczne ustalenie lotnych premii zostanie podane na odprawie technicznej.

 1. Postanowienie końcowe.
  • Dyrektor wyścigu. Ks. Bartłomiej Przybylski SDB
  • Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach twardych.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub skradzione w czasie wyścigu oraz za wypadki spowodowane podczas wyścigu.
  • O sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy wyścigu i komisja sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
 • W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie zwraca opłaty startowej.
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).
 • Dokonanie opłaty startowej w biurze zawodów.
.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 

 1. Organizacja i bezpieczeństwo wyścigu:
 2. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
 3. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania dróg zostaną zabezpieczone przez Policję, Staż Miejską ora Ochotniczą Straż Pożarną.
 4. Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 5. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
 6. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach po prawej stronie. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
 7. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników wyścigu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.

 

 1. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu:
 2. Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw „koniec wyścigu”.Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów.
 3. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.
 4. Ruch drogowy:
 5. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
 6. Zabezpieczenie pilotów policyjnych dotyczy zawodników bądź grupy zawodników z czołówki wyścigu. Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 7. Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko większe skrzyżowania dróg asfaltowych w mieście Debrzno oraz poza miastem. Drogi dojazdowe gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.
 8. 4. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
 9. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
 10. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 12. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

 

 

 1. Najbliższy szpital Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
ul. Szczecińska 16
77-300 Człuchów
woj. Pomorskie                                                                                                             

plakat-debrzno-2015-MPKS

koszulki-MP-kziesy

trasa i profil niedziela