6. grudnia, 2013
article-image

W średniowieczu istniał tu gród obronny z podgrodziem. Przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim gród otrzymuje od krzyżaków w 1354 r. Miasto wówczas nazywało się Fredeland i było miastem granicznym z Polską. Miało ono charakter obronny i posiadało warowne mury, baszty i dwie bramy.

W 1461 r. miasto zostało zdobyte przez Kazimierza Jagiellończyka i po pokoju toruńskim (1466) zostało włączone do Polski. Miasto było wielokrotnie niszczone przez pożary (1554, 1597, 1677, 1707) i zarazę (1709, 1866). Po pierwszym rozbiorze Polski, gdy miasto przypadło Prusom, proboszcz debrzneński pisał w kronice parafialnej: „Teraz znajdujemy się pod Pruskim berłem. Zasłużyliśmy na to naszymi grzechami”. Pamiętnikarz niemiecki Von Kloden w 1794 r. pisał: „że mieszkańcy Debrzna wspominają dawne dobre czasy polskie i czekają na Kościuszkę”. Parafia w Debrznie powstała w 1354 r. Obecny kościół parafialny pochodzi z 1894 r. Salezjanie przybyli do Debrzna w 1952 r.Pierwszym proboszczem był Ks. Jan Woś. Dom zakonny został erygowany pw. Wniebowzięcia NMP 7.07.1977 r. Doroczny odpust w dniu 15 sierpnia.