2. grudnia, 2013
article-image

STARE GRONOWO (10 km) — kościół pw. św. Piotra i Pawła, pochodzi z 1806 r., murowany, salowy, o formach neoromańskich, poświęcony w1945 r. Odpust w niedzielę najbliższą 29 czerwca