Kancelaria

BIURO PARAFIALNE
Godziny urzędowania
W ciągu

roku szkolnego

Wtorek ———-

Środa 09:30-11:00

Czwartek  ——–

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

Okres zimowy

1.11 – 23.12

1.02 – 15.03

Wtorek ————

Środa 09:30-11:00

Czwarte ———–

15.30 – 16.30 i 17:40 – 19:00

15.30 – 16.30 i 17:40 – 19:00

15.30 – 16.30 i 17:40 – 19:00

W okresie

wakacji

poniedziałek, środa i piątek 18.30 – 19.00

(Po Mszy św.)

W sprawach pogrzebowych prosimy dzwonić bez względu na godziny urzędowania
Konferencja ślubna

Konferencja chrzcielna

– czwartek przed ślubem godz. 16.30

– czwartek przed chrztem godz. 16.30


Baptism

W kancelarii można między innymi: zamówić Mszę św., uzyskać metrykę chrztu lub ad sacra do I Komunii i Bierzmowania, zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, zgody na udzielenie sakramentów poza własną parafią…

Chrzest – należy zgłosić miesiąc wcześniej, przedkładając Akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych (data ur. i miejsce zamieszkania). Pamiętajmy, że chrzestnym może zostać osoba wierząca i praktykująca, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania, ukończyła 16 rok życia i przedstawi odpowiednie zaświadczenie wystawione przez własnego proboszcza.Nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym.

Sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca w kościele parafialnym podczas Sumy (o 12.00) lub w kościołach filialnych, albo w III sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św.  Obowiązkowa nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 17.00. Na naukę przed chrztem przynosimy karty chrztu celem potwierdzenia i uzupełniamy wszelkie ewentualne braki.

UWAGA: Jeśli zainteresowani nie mieszkają na terenie naszej parafii winni przedstawić zgodę na udzielenie chrztu, wystawioną przez proboszcza miejsca zamieszkania.

eucharystia

 Eucharystia – I Komunia św. 

Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się w III kl. Szkoły Podstawowej i trwa przez cały rok szkolny. Na początku roku Rodzice składają deklaracje (pobierz deklarację) oraz kartę danych personalnych dziecka oraz „AD SACRA” – potwierdzenie chrztu. W szkole dziecko otrzymuje przygotowanie intelektualne i zdaje nakazany materiał, w kościele natomiast uczestniczy wraz z rodzicami w miesięcznych spotkaniach formacyjnych, które łączą się także z poświęceniem świecy, modlitewnika, różańca. Udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy.

Trzy miesiące przed I Komunią św. dziecko uczestniczy w próbach śpiewu i stopniowo w próbach ceremonii. Po przyjęciu I Komunii św. uczęszcza przez cały tydzień na nabożeństwa Białego Tygodnia a po jego zakończeniu uczestniczy w pielgrzymce dziękczynnej do Lichenia.

 

bierzm

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa w naszej parafii trzy lata. Rozpoczyna się zasadniczo w pierwszej klasie gimnazjum, a kończy się w III kl. Gimnazjum. Na rozpoczęcie kandydaci składają karty personalne z deklaracją, która zawiera również zobowiązanie do współpracy w przygotowaniu przez rodziców (pobierz deklarację). Kandydaci uczestniczą w okresowych spotkaniach w kościele, równocześnie zaliczając wymagany materiał i pogłębiając wiedzę o sakramencie w ramach katechezy szkolnej. Zachęcani są również do żywego zaangażowania w liturgię i uczestnictwa w nabożeństwach W trzecim roku dochodzą obowiązki uczestnictwa w wybranych nabożeństwach i dodatkowe spotkania  w ramach bezpośredniego przygotowania.

 

Trust in Marriage (Small)

Małżeństwo

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa obejmuje kilka etapów, które powinny się rozpocząć minimum 3 miesiące przed zamierzanym zawarciem Związku Małżeńskiego. Obejmują one następujące elementy:
– ustalenie terminu zawarcia małżeństwa i przedstawienie aktualnej sytuacji
– przygotowanie dokumentacji
– rozmowa z duszpasterzem i spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów:

(kserokopie ostatnich świadectw z religii, aktualnie wydana metryka chrztu uzyskana w parafii chrztu z odpowiednią adnotacją – nie starsza niż 3 miesiące, kserokopie dowodów osobistych narzeczonych i świadków, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym w 3 egz. )
– narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi, kartę na spotkania z doradcą życia rodzinnego i prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, jeśli któraś ze stron mieszka poza terenem naszej parafii, oraz informacje dotyczące organisty i przygotowania kościoła.
– czas przygotowania i zapowiedzi
– konferencja przedmałżeńska w czwartek poprzedzający zawarcie małżeństwa o godz. 16.30., gdzie dopełniane są ostatnie formalności.
– narzeczeni i świadkowie gromadzą się w zakrystii kościoła 15 minut przed ślubem, podpisują dokumenty i rozpoczyna się ceremonia.

chorzy

Posługa wobec chorych

W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani odwiedzają chorych z sakramentami, udzielają Komunii św., spowiadają i jeśli zostaną o to poproszeni udzielają również namaszczenia chorych. Nie należy mylić sakramentu namaszczenia chorych z ostatnim namaszczeniem, którego kapłan udziela przed śmiercią. Namaszczenie chorych ma służyć umocnieniu i podźwignięciu. Z tego sakramentu korzystamy przy okazji rekolekcji oraz w przypadku choroby.

Chorych, którzy mają być odwiedzeni zgłaszamy w kancelarii lub w zakrystii. Odwiedziny chorych rozpoczynają się od godziny 9.00 (dokładna godzina uzależniona jest od ilości chorych). Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece (podobnie jak w przypadku kolędy). Wskazanym jest, aby poza spowiedzią rodzina modliła się razem z chorym podczas wizyty księdza.

W przypadku znacznego pogorszenia stanu chorego i zagrożenia życia jako wierzący zawsze wzywamy księdza z sakramentami!

Fotolia_4627019_XS

Pogrzeb katolicki

Jeżeli w rodzinie znajduje sie osoba pozostająca w niebezpieczeństwie śmierci należy zadbać by przystąpiła do sakramentów świętych. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego powinno być z reguły odprawiane w jego kościele parafialnym.Po zgłoszeniu zgonu Proboszczowi i po uzgodnieniu z zarządem cmentarza i firmą pogrzebową szczegółów dotyczących pogrzebu zgłaszamy się do kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (namaszczenie chorych i wiatyk).

W dniu pogrzebu wielkim darem dla zmarłego jest przyjęta za niego komunia święta. Miesiąc po pogrzebie odprawiana jest Msza św. od uczestników pogrzebu. W późniejszym terminie rodzina może zamówić msze gregoriańskie – 30 Mszy świętych w intencji zmarłego, odprawianych codziennie, które to Msze posiadają szczególne łaski. Wypada, by choć raz w roku, przy okazji np. rocznicy śmierci, urodzin itp. zamówić Mszę świętą. Wskazany jest udział w takiej Mszy św. rodziny zmarłego i przyjęcie w jego intencji komunii świętej. Wszelkie modlitwy a szczególnie modlitwy z odpustami są wielkim darem duchowym dla zmarłych.

Fotolia_53372718_XS

Msza gregoriańska

Zgodnie z nauczaniem Kościoła Msza gregoriańska to celebrowanie trzydziestu Mszy św. w intencji jednego zmarłego. Zwyczaj ten powstał jeszcze za Grzegorza Wielkiego, który był Papieżem w latach 590-604. Zanim jednak został Papieżem , w jego domu miała siedzibę założona przez niego wspólnota zakonna istniejąca na regule benedyktyńskiej, opartej na modlitwie, pracy i dobrowolnym ubóstwie. Pewnego dnia, po śmierci jednego z zakonników, Justusa, znaleziono w jego celi trzy złote monety, których posiadanie było niezgodne z regułą zakonną. Grzegorz chcąc pomóc zmarłemu w oczyszczeniu z grzechu i polecił odprawianie 30 Mszy św. podczas których ofiarowano za jego duszę zbawczą hostię. Po trzydziestej Mszy Justus we śnie ukazał się jednemu z braci zakonnych informując go, że został uwolniony od wszelkiej kary. Był to wyraźny znak, że Msze święte odprawiane za zmarłego bez przerwy przez 30 dni pomagają potrzebującym duszom w oczyszczeniu. Celebrowanie tego rodzaju mszy szybko rozprzestrzeniło się na cały Kościół by w XIX w. zwyczaj ten został przez Stolicę Apostolską potwierdzony jako Msze św. szczególnie skuteczne dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca.

Rok Liturgiczny
banner

Newsy pokaż wszystko

No posts where found

Archiwum newsów
Szukaj na stronie
Newsletter