18. maja, 2017WYDARZENIA
article-image

Jak co roku Strażacy w dniu swojego patrona św.Floriana, uczestniczą w uroczystej Mszy św. a po niej przemarszem defiladowym udają się na Cmentarz w celu oddania honorów i zapalenia zniczy na grobach zmarłych strażaków (23 groby). Za maszerującymi Strażakami jadą na sygnałach świetlnych i dźwiękowych samochody bojowe z całej naszej gminy. Jednostka OSP Debrzno należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Rzeczpospolitej Polskiej od 1995 roku, czyli od początku istnienia tego systemu. Oznacza to że nasza jednostka ze swoim zasobem osobowym i wyposażeniem bojowym może być zadysponowana do różnych zdarzeń kryzysowych na terenie całej Polski. Przykładem tutaj mogą być wyjazdy do dużych pożarów poza terenem naszej gminy lub powiatu oraz udział naszych strażaków w „Powodzi Tysiąclecia” w 1997 roku, gdzie braliśmy udział w ratowaniu Gdańska przed powodzią. Zabezpieczeniem i pomocą dla Debrzna są jednostki OSP z naszej gminy. Obecnie w gminie Debrzno jest ok. 120 strażaków z czego część posiada dodatkowe kwalifikacje ratownika medycznego. Patrząc na dzisiejszych Strażaków i sprzęt jakim dysponują, aż trudno sobie wyobrazić że zaraz po wojnie w lutym 1945 roku, kiedy do Debrzna przyszli pierwsi osadnicy którzy organizowali życie społeczne w mieście praktycznie zaczynali od zera. Po strażnicy została wieża z jednym garażem ale bez sprzętu gaśniczego. Burmistrz Miasta wyznaczył miejscowych gospodarzy którzy mieli użyczać swoje konie i wozy dla strażaków w przypadku pożaru. Natomiast pierwszy samochód gaśniczy pojawił się w Debrznie w 1946 roku i był to samochód ciężarowy marki GAZ, przekazany z demobilu od stacjonujących w mieście Wojsk Radzieckich.

utor: Daniel Kaczmarek