5. grudnia, 2015WYDARZENIA
article-image

Przesłanie świętego Mikołaja jest ciągle aktualne. Dać swój czas, swoje talenty, dary i podarunki drugiemu człowiekowi czyli kwintesencja chrześcijańskiego postępowania. W naszym Oratorium 5 grudnia o godzinie 11.00 przybyło ponad 70 dzieci, aby uczestniczyć w programie przygotowanym przez animatorów i wolontariuszy Oratorium św. Jana Bosko. Były zabawy, tańce integracyjne, prace wykonywane z gipsu oraz ze skarpetek. Był to dzień, w którym ukazywaliśmy dzieciom potrzebę wolontariatu na przykładzie św. Mikołaja. o godz. 12.30 pojawił się sam święty biskup Mikołaj, który obdarował dzieci słodkościami. Dzieci przywitały świętego już na schodach prowadzących do Oratorium. Święty Mikołaj nie zapomniał również o naszych animatorach rozdając im Certyfikat Radosnego Animatora za ofiarowany czas dla dzieci, które przychodzą do nas w tygodniu. Wielkie podziękowania Panu Bogu, dorosłym wolontariuszom, animatorom Oratorium jak również dobrodziejom mikołajkowego spotkania czyli Akumulatorowi Społecznemu, Funduszowi Inicjatyw Społecznych oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

2015-12-05 11.38.39

2015-12-05 11.38.14

2015-12-05 11.27.35

2015-12-05 11.27.27

2015-12-05 11.27.22

2015-12-05 11.26.03

2015-12-05 11.25.58

2015-12-05 11.23.39

2015-12-05 11.23.34

2015-12-05 11.23.12

2015-12-05 11.38.02

2015-12-05 11.23.09

2015-12-05 11.23.04

2015-12-05 11.23.00

2015-12-05 11.22.56

2015-12-05 11.22.51

2015-12-05 11.22.43

2015-12-05 11.22.36

2015-12-05 11.22.23

2015-12-05 11.21.41

2015-12-05 11.26.03

2015-12-05 11.40.45

2015-12-05 11.45.19

2015-12-05 11.44.12

2015-12-05 12.46.57

2015-12-05 12.44.11

2015-12-05 12.44.15

2015-12-05 12.44.17

2015-12-05 12.45.18

2015-12-05 12.45.21

2015-12-05 12.45.30

2015-12-05 12.45.53

2015-12-05 12.46.05

2015-12-05 12.46.11

2015-12-05 12.46.18