Kancelaria

W kancelarii można między innymi: zamówić Mszę św., uzyskać metrykę chrztu lub ad sacra do I Komunii i Bierzmowania, zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, zgody na udzielenie sakramentów poza własną parafią…

Baptism

Chrzest – należy zgłosić miesiąc wcześniej, przedkładając Akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych (data ur. i miejsce zamieszkania). Pamiętajmy, że chrzestnym może zostać osoba wierząca i praktykująca, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania, ukończyła 16 rok życia i przedstawi odpowiednie zaświadczenie wystawione przez własnego proboszcza.Nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym.

Sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca w kościele parafialnym podczas Sumy (o 12.00) lub w kościołach filialnych, albo w III sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św.  Obowiązkowa nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 17.00. Na naukę przed chrztem przynosimy karty chrztu celem potwierdzenia i uzupełniamy wszelkie ewentualne braki.

UWAGA: Jeśli zainteresowani nie mieszkają na terenie naszej parafii winni przedstawić zgodę na udzielenie chrztu, wystawioną przez proboszcza miejsca zamieszkania.

eucharystia

 Eucharystia – I Komunia św. 

Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się w III kl. Szkoły Podstawowej i trwa przez cały rok szkolny. Na początku roku Rodzice składają deklaracje (pobierz deklarację) oraz kartę danych personalnych dziecka oraz „AD SACRA” – potwierdzenie chrztu. W szkole dziecko otrzymuje przygotowanie intelektualne i zdaje nakazany materiał, w kościele natomiast uczestniczy wraz z rodzicami w miesięcznych spotkaniach formacyjnych, które łączą się także z poświęceniem świecy, modlitewnika, różańca. Udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy.

Trzy miesiące przed I Komunią św. dziecko uczestniczy w próbach śpiewu i stopniowo w próbach ceremonii. Po przyjęciu I Komunii św. uczęszcza przez cały tydzień na nabożeństwa Białego Tygodnia a po jego zakończeniu uczestniczy w pielgrzymce dziękczynnej do Lichenia.

 

bierzm

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa w naszej parafii trzy lata. Rozpoczyna się zasadniczo w pierwszej klasie gimnazjum, a kończy się w III kl. Gimnazjum. Na rozpoczęcie kandydaci składają karty personalne z deklaracją, która zawiera również zobowiązanie do współpracy w przygotowaniu przez rodziców (pobierz deklarację). Kandydaci uczestniczą w okresowych spotkaniach w kościele, równocześnie zaliczając wymagany materiał i pogłębiając wiedzę o sakramencie w ramach katechezy szkolnej. Zachęcani są również do żywego zaangażowania w liturgię i uczestnictwa w nabożeństwach W trzecim roku dochodzą obowiązki uczestnictwa w wybranych nabożeństwach i dodatkowe spotkania  w ramach bezpośredniego przygotowania.

 

Trust in Marriage (Small)

Małżeństwo

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa obejmuje kilka etapów, które powinny się rozpocząć minimum 3 miesiące przed zamierzanym zawarciem Związku Małżeńskiego. Obejmują one następujące elementy:
– ustalenie terminu zawarcia małżeństwa i przedstawienie aktualnej sytuacji
– przygotowanie dokumentacji
– rozmowa z duszpasterzem i spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów:

(kserokopie ostatnich świadectw z religii, aktualnie wydana metryka chrztu uzyskana w parafii chrztu z odpowiednią adnotacją – nie starsza niż 3 miesiące, kserokopie dowodów osobistych narzeczonych i świadków, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym w 3 egz. )
– narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi, kartę na spotkania z doradcą życia rodzinnego i prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, jeśli któraś ze stron mieszka poza terenem naszej parafii, oraz informacje dotyczące organisty i przygotowania kościoła.
– czas przygotowania i zapowiedzi
– konferencja przedmałżeńska w czwartek poprzedzający zawarcie małżeństwa o godz. 16.30., gdzie dopełniane są ostatnie formalności.
– narzeczeni i świadkowie gromadzą się w zakrystii kościoła 15 minut przed ślubem, podpisują dokumenty i rozpoczyna się ceremonia.

chorzy

Posługa wobec chorych

W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani odwiedzają chorych z sakramentami, udzielają Komunii św., spowiadają i jeśli zostaną o to poproszeni udzielają również namaszczenia chorych. Nie należy mylić sakramentu namaszczenia chorych z ostatnim namaszczeniem, którego kapłan udziela przed śmiercią. Namaszczenie chorych ma służyć umocnieniu i podźwignięciu. Z tego sakramentu korzystamy przy okazji rekolekcji oraz w przypadku choroby.

Chorych, którzy mają być odwiedzeni zgłaszamy w kancelarii lub w zakrystii. Odwiedziny chorych rozpoczynają się od godziny 9.00 (dokładna godzina uzależniona jest od ilości chorych). Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece (podobnie jak w przypadku kolędy). Wskazanym jest, aby poza spowiedzią rodzina modliła się razem z chorym podczas wizyty księdza.

W przypadku znacznego pogorszenia stanu chorego i zagrożenia życia jako wierzący zawsze wzywamy księdza z sakramentami!

Fotolia_4627019_XS

Pogrzeb katolicki

Jeżeli w rodzinie znajduje sie osoba pozostająca w niebezpieczeństwie śmierci należy zadbać by przystąpiła do sakramentów świętych. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego powinno być z reguły odprawiane w jego kościele parafialnym.Po zgłoszeniu zgonu Proboszczowi i po uzgodnieniu z zarządem cmentarza i firmą pogrzebową szczegółów dotyczących pogrzebu zgłaszamy się do kancelarii parafialnej. Wymagane dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (namaszczenie chorych i wiatyk).

W dniu pogrzebu wielkim darem dla zmarłego jest przyjęta za niego komunia święta. Miesiąc po pogrzebie odprawiana jest Msza św. od uczestników pogrzebu. W późniejszym terminie rodzina może zamówić msze gregoriańskie – 30 Mszy świętych w intencji zmarłego, odprawianych codziennie, które to Msze posiadają szczególne łaski. Wypada, by choć raz w roku, przy okazji np. rocznicy śmierci, urodzin itp. zamówić Mszę świętą. Wskazany jest udział w takiej Mszy św. rodziny zmarłego i przyjęcie w jego intencji komunii świętej. Wszelkie modlitwy a szczególnie modlitwy z odpustami są wielkim darem duchowym dla zmarłych.

Fotolia_53372718_XS

Msza gregoriańska

Zgodnie z nauczaniem Kościoła Msza gregoriańska to celebrowanie trzydziestu Mszy św. w intencji jednego zmarłego. Zwyczaj ten powstał jeszcze za Grzegorza Wielkiego, który był Papieżem w latach 590-604. Zanim jednak został Papieżem , w jego domu miała siedzibę założona przez niego wspólnota zakonna istniejąca na regule benedyktyńskiej, opartej na modlitwie, pracy i dobrowolnym ubóstwie. Pewnego dnia, po śmierci jednego z zakonników, Justusa, znaleziono w jego celi trzy złote monety, których posiadanie było niezgodne z regułą zakonną. Grzegorz chcąc pomóc zmarłemu w oczyszczeniu z grzechu i polecił odprawianie 30 Mszy św. podczas których ofiarowano za jego duszę zbawczą hostię. Po trzydziestej Mszy Justus we śnie ukazał się jednemu z braci zakonnych informując go, że został uwolniony od wszelkiej kary. Był to wyraźny znak, że Msze święte odprawiane za zmarłego bez przerwy przez 30 dni pomagają potrzebującym duszom w oczyszczeniu. Celebrowanie tego rodzaju mszy szybko rozprzestrzeniło się na cały Kościół by w XIX w. zwyczaj ten został przez Stolicę Apostolską potwierdzony jako Msze św. szczególnie skuteczne dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca.

Rok Liturgiczny
banner
Archiwum newsów
Szukaj na stronie
Newsletter